وارتا ایرانیان

گزارش تصویری از روز شلوغ وارتا در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران 1402

غرفه شلوغ وارتا در روز دوم نمایشگاه قطعات خودرو تهران 1402